Hợp tác giữa Kiên Giang (Việt Nam) với Preah Sihanouk ville (Campuchia)

NDĐT - Ngày 20-10-2017, tại TP Rạch Giá (Kiên Giang) Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang và Ủy ban hành chính