Theo công văn mới ngày 14/8/2014, Bộ ngoại giao Campuchia đã ra thông báo về việc áp dụng lệ phí visa mới của nước này. Theo thông báo, người nước ngoài khi nhập cảnh vào Campuchia sẽ áp dụng các mức phí như sau:

 Loại Visa  Phí visa  Phí thực hiện  Tổng cộng  Thời hạn giá trị  Ghi chú
 Visa du lịch (Loại T)  30 USD  7 USD  37 USD  30 ngày Được ra vào một lần
 Visa doanh nhân (Loại E)  35 USD  7 USD  42 USD  30 ngày Có thể xin gia hạn thành các loại visa doanh nhân 6 tháng nhiều lần, 1 năm nhiều lần.
Quy định mới được áp dụng kể từ ngày 01/10/2014. Thông báo này không nêu rõ về quy định đối với người Việt Nam, tuy nhiên chính phủ hai nước Việt Nam – Campuchia đã có hiệp định song phương về việc miễn thị thực nên người Việt Nam khi nhập cảnh Campuchia vẫn được miễn visa như trước đây.

KINGDOM  OF CAMBODIA
Department of Information  
    and Documentation  
PRESS RELEASE
                               The  Ministiy   of Foreign Affairs   and International  Cooperation  of the Kingdom of Cambodia  wishes  to inform all foreign  nationals,  who  wish  to  enter Cambodia,  of the new  e-Visa fee as follow: 
                               30 US$ (Visa Fee)  + 7 US$ (Processing Fee)  =        37 US$  
                               The  new  e-Visa fee shall be put into  effect from 1” October 2014.

PhnomPenh, 15 August2014  
Address : N2  3,  Samdech Hun  Sen Street, Sangkat  Tonle Basac,  Tel   : (855)  23  214 441, 216122  
Khan  Chamkamon, Phnom Penh,  Kingdom  of Cambodia Fax   : (855) 23  216144, 216141. Email : mfaic@mfa.gov .kh

KINGDOM OF CAMBODIA  
Department of Information  
    and Documentation  
PRESS RELEASE  
                           Tile MI’wstry  of Foreign  Affairs  and International  Cooperation  of the Kingdom  of Can1bodia  vvisiles  to inform all foreign  nationals,  who  wish  to enter  Cambodia,  that the Ministry has launched a new ofEcial website for Cambodian  e- VIsa “www.eVJsa.gov.kil” e!-lectJve from 19 August 2014,  in lieu of the current website  “https://evisa.mfillc.gov.kh.  However,  tourists still  can  apply Cambodia e- Visa  through  the  URL of the Mimstry  of Foreign  Affairs  and international  Cooperation’s website at www.mfaJc.gov.kh.  
                           The  Mii11stry   would  like  to  reiterate  that  there  are  some  fraudulent  websites  below pretended io be the official websites  of the  Cambodia e- Visa to offer the online visa service:  
                          – www.cambodiaevisa.com  
                          – www.welovecambodia.com  
                          – www.cambodiaonarrival. com  
                          – www.evisacambodia.com  
                          – www.cambodiaevisa.com  
                          – www.eVisa-Cambodia. com  
                          – www.visa-cambodia. com  
                          – www.cambodia-evis·a. org  
                          – www.cambodia-evisa.info  
                          – www.evisaasia.com  … etc.  
                          In  the  regards,  the Ministry  shall not be responsible for  any problems could be arisen  to the applicants who apply e-Visa through  the above fraudulent websites.
                          The Ministry  of Foreign  Affairs  and International  Cooperation  of the Kingdom of Cambodia  would be  very much appreciated for  the  cooperation and support by all e-Visa users.

PhnomPenh, 15 August2014
Address : N2  3,  Samdech Hun  Sen Street, Sangkat  Tonle Basac,   Tel   : (855)  23  214 441,  216122  
Khan  Chamkamon, Phnom Penh, Kingdom  of Cambodia   F ax  : (855)  23  216144, 216141. Email: mfaic@mfa.gov .kh