Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia, Đại sứ quán Campuchia tại Việt Nam

1. Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia

1.1. Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia (Phnôm Pênh)

Địa chỉ: 436 Monivong Blvd, Phnom Penh
Điện thoại: +855-23-726274
Fax: +855-23-726495
Email: vnembpnh@angkornet.com.kh

1.2. Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Campuchia (Battambang)/Bát-tam-bang

Địa chỉ: Road No.3, Battambang Province, Cambodia.
Điện thoại: +855-53-952894
Fax: +855-53-952894
Emai: battambang.kh@mofa.gov.vn; lsqvnbat@camintel.com

1.3. Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Campuchia (Sihanouk Ville)/Xi-ha-núc-vin

Địa chỉ: 310, Ekareach Blvd, Sangkat 3, Sihanoukville.
Điện thoại: +855-34-933466.
Fax: +855-34-933669.
Email: tlsqvn.siha@mofa.gov.vn: tlsqsiha@camintel.com

2. Đại sứ quán Campuchia tại Việt Nam

2.1. Đại sứ quán Campuchia tại Việt Nam (Hà Nội)

Địa chỉ: Số 71 Trần Hưng Đạo, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: 04-39424788
Fax: 04-39423225
Email: camemb.vnm@mfa.gov.kh

2.2. Tổng Lãnh sự quán Vương quốc Campuchia tại Việt Nam (Tp.Hồ Chí Minh)

Địa chỉ: Số 41 Phung Khac Khoan Str. Dakao Ward – Dist.1, Ho Chi Minh City.
Điện thoại: 08-38292751
Fax: 08-38222773
E-mail: cambocg@hcm.vnn.vn